பொது பிரிவு

திருவண்ணாமலை நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ர.செல்வராஜீ மேலாளர்
2 இரா.கார்த்திகேயன் உதவியாளர்
3 வீ.தமிழரசன் இளநிலை உதவியாளர்
4 பொ. கௌரி இளநிலை உதவியாளர்
5 இரா.சீனிவாசன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஆ.மரகதம் பதிவறை எழுத்தர்
7 மா.மாதேஸ்வரி அலுவலக உதவியாளர்