ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு. R. சேகர்  BE
அலுவலக முகவரி சேலம் மெயின் ரோடு

நரசிக்கபுரம்-636108

தொலைபேசி 04282-281495
மெயில் commr.narasingapuram @tn.gov.in