மக்கள் தொகை

நாமக்கல் நகராட்சி
2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புபடி 1,19,491