பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஜி.சுகுமார் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஏ.குணசீலன் உதவி பொறியாளர்
3 ஜி.வேல்முருகன் பணி மேற்பார்வையாளர்
4 பி.பாஸ்கர் ஓட்டுநர்
5 டி.சரவணன் ஓட்டுநர்
6 வி.திருவள்ளுவன் காவலர்
குடிநீர் பிரிவு
1 காலிப்பணியிடம் இளநிலைப் பொறியாளர்
2 பி.உமாராணி பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
4 ஜி.ராஜேந்திரன் மின்கம்பியாளர்
5 ஆர்.பழனிசாமி மின்கம்பி உதவியாளர்
6 பி.சரவணன் குழாய் பொருத்துநர்
7 ஏ.ரத்னகுமார் குழாய் பொருத்துநர்
8 என்.பன்னீர் செல்வம் மீட்டர் ரீடர்