பொது பிரிவு

நாமக்கல் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 எஸ்.ஜெயகுருநாதன் மேலாளர்(பொ)
2 எஸ்.ஜெயகுருநாதன் கணக்கர்
3 ரேவதி உதவியாளர்
4 எஸ்.பிரசாத் இளநிலை உதவியாளர்
5 தீபா இளநிலை உதவியாளர்
6 சரண்யா இளநிலை உதவியாளர்
7 நித்யா இளநிலை உதவியாளர்
8 லதா இளநிலை உதவியாளர்
9 குமேரேசன் இளநிலை உதவியாளர்
10 ராம்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
11 கோபிநாத் இளநிலை உதவியாளர்
12 ஜெய்ககணேஷ் இளநிலை உதவியாளர்
13 மணிமேகலை தட்டச்சர்
24 அன்பழகன் பதிவறை எழுத்தர்
25 ரவிச்சந்திரன் அலுவலக உதவியாளர்
27 சரவணன் அலுவலக உதவியாளர்
29 சுதா அலுவலக உதவியாளர்
30 தமிழ் இலக்கியா அலுவலக உதவியாளர்
37 மோகன்ராஜ் இரவு காவலர்