பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு அலுவலர்
2 கே.சுப்பிரமணியன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 பி.சையத் காதர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 பழனிசாமி துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 பாஸ்கரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 பி.தன்ராஜ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 எம்.கணேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 டி.ஜெயராமன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 சி.ரவிச்சந்திரன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 பி.கந்தசாமி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 பி.கண்ணன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 பி.பார்வதி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 ஜி.கருணாநிதி ஓட்டுநர்
15 எஸ்.ரவிச்சந்திரன் ஓட்டுநர்
16 வி.சீரங்கன் ஓட்டுநர்
17 சீனிவாசன் ஓட்டுநர்
Maternity Home
1 எம்.இந்திரா காந்தி மகப்பேறு உதவியாளர்
2 ஆர்.லதா மகப்பேறு ஆயா
3 டி.சாந்தி மகப்பேறு ஆயா
4 காலிப்பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா