சந்தைகள்

வராந்திர சந்தை

நாமக்கல் நகராட்சியில் வராந்திர சந்தை திருச்செங்கோடு ரோட்டில் சர்வே எண் 174/1ஏ ல் அமைந்துள்ளது.