Hospitals

Hospitals-Namakkal
1 GOVERNMENT HOSPITAL 221203
2 VENKATESH NURSHING HOME 222303
3 ANU HOSPITAL 232539
4 ANNAI EYE HOSPITAL 220207
5 ARAVIND HOSPITAL 231313
6 JEYAM HOSPITAL 230632
7 KANNAGI HOSPITAL 220134
8 KARTHIK HOSPITAL 220961
9 SAKTHI HOSPITAL 220610
10 SANJAY HOSPITAL 231706
11 DHANVANTHARI HOSPITAL 231327
12 VANITHA CHILDRAN HOSPITAL 222387
13 CHANDRA HOSPITAL 233087
14 SUBHA HOSPITAL 221665
15 SENTHILKUMARAN CHILDREN HOSPITAL 220260
16 KURUNCHI HOSPITAL 223903
17 KARUNYA HOSPITAL 223020
18 THANGAM HOSPITAL 220785
19 C.M. HOSPITAL 220800
20 P.N. HOSPITAL 221185
21 POORNIMA HOSPITAL 221742
22 Dr. KALA SELVAKUMAR 222992
23 MARUTHI HOSPITAL