வருவாய் பிரிவு

இந்த வருவாய் பிரிவு இரண்டு வருவாய் ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான நாகப்பட்டினம் நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவாகும், அவர்களுக்கு அனைத்துவரிகள்  மற்றும் வரியில்லா இனங்களின் வரிவசூல் பன்னிரண்டு வருவாய் உதவியாளர்களால் செயல்படுகிறது, மேலும் வருவாய் மொத்த வசூலுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்  (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி கைபேசி +(91)
1 காலியாக உள்ளது வருவாய் ஆய்வாளர்
2 காலியாக உள்ளது வருவாய் ஆய்வாளர்
3 ப. நடராஜன் சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர் 9578573841
4 சி  சின்னப்பராஜ்
வருவாய் உதவியாளர்
5 ரா.  வெங்டாசகலம்
வருவாய் உதவியாளர்
6 சு. முருகராஜ் வருவாய் உதவியாளர் 9047470226
7 அ. ஜெகதீசன் வருவாய் உதவியாளர் 9092139002
8 இரா. வடிவேல் வருவாய் உதவியாளர்
9 து. ஹரிஹரசுதன் வருவாய் உதவியாளர்   8072525389
10 ரா. ரவிசங்கர் வருவாய் உதவியாளர்  6882393431
11 ரா சீனிவாசன் வருவாய் உதவியாளர்  
12 வே கோபாலகிருஷ்ணன் வருவாய் உதவியாளர்  
13 கு வினோத்குமார் வருவாய் உதவியாளர்  
14 காலியாக உள்ளது வருவாய் உதவியாளர்  
15 ச. சதீஸ்குமார் இரவு காவலர்  
16 காலியாக உள்ளது இரவு காவலர்  
17 காலியாக உள்ளது இரவு காவலர்