வருவாய் பிரிவு

இந்த வருவாய் பிரிவு இரண்டு வருவாய் ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான நாகப்பட்டினம் நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவாகும், அவர்களுக்கு அனைத்துவரிகள்  மற்றும் வரியில்லா இனங்களின் வரிவசூல் பன்னிரண்டு வருவாய் உதவியாளர்களால் செயல்படுகிறது, மேலும் வருவாய் மொத்த வசூலுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்  (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி கைபேசி +(91)
1 காலியாக உள்ளது வருவாய் ஆய்வாளர்
2  ந. கோபாலகிருஷ்ணன் வருவாய் ஆய்வாளர் 9842491308
3 ப. நடராஜன் சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர் 9578573841
4 ரா.  வெங்டாசகலம் வருவாய் உதவியாளர்
5 ரா. ரவிசங்கர் வருவாய் உதவியாளர்
6 வே. விமல்ராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
7  வீ. விமல்
வருவாய் உதவியாளர்
8 ர. வெங்கடேஷ் வருவாய் உதவியாளர்
9 ரா. மணிகண்டன் வருவாய் உதவியாளர்   
10 இ. ராதா வருவாய் உதவியாளர்
11 தி. செந்தில் குமார் வருவாய் உதவியாளர்  
12 ச. சதீஸ்குமார் இரவு காவலர்  
13 ச. சதீஷ்குமார் இரவு காவலர்  
14 ஆ. தியாகராஜன் மார்கெட்  காவலர்