பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். பிரிவில் பணிபுரியும் உதவி பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர், சாலை மஸ்டூர், மின் கண்காணிப்பாளர், வயர்மேன், உதவி மற்றும் ஃபிட்டரை நகராட்சி பொறியாளர் கட்டுப்படுத்துகிறார்.
நகராட்சி பொறியாளர் பராமரிப்பு, தெரு விளக்குகள், சாலை அமைத்தல், கட்டிடம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல், பூங்காக்களின் பராமரிப்பு, தலைமை வேலைகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்கள் ஆகியவற்றை கவனித்து வருகிறார். மற்ற துணை அதிகாரிகள் மேலேயுள்ள பணிகளைக் கவனிக்க பொறியாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி கைபேசி : +(91)
1 நா சந்திரசேகரன்   உதவி செயற்பொறியாளர் 73973 96236
2 ஜி நமச்சிவாயம் இளநிலை பொறியாளர் 9600939990
3 காலியாக உள்ளது குழாய் ஆய்வர்
4 காலியாக உள்ளது பிட்டர்  
5 ஜெ. ஜெரால்டு ஓட்டுநர்  
6 சி அழகுபாண்டியன் ஓட்டுநர்  
7 பி ரெங்கராஜன் ஓட்டுநர்  
8 கோ. வைத்தியநாதன் மின்பணியாளர்   
9 பி. மோகன்தண்டாயுதபாணி மின்பணியாளர் நிலை II 9443532992
10 காலியாக உள்ளது மின்கம்பியாளர்  
11 காலியாக உள்ளது மின்கம்பியாளர்  
12 காலியாக உள்ளது மின்கம்பி உதவியாளர்  
13 காலியாக உள்ளது மின்கம்பி உதவியாளர்  
குடிநீர் பிரிவு
1 கீ. மாசாணம் துலக்குனர்  
2 தே. தேவேந்திரன் துலக்குனர்  
3 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
4 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
5 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
6 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
7 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
8 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
9 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
10 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
11 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
12 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
13 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
14 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்  
15 காலியாக உள்ளது துலக்குனர்