பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நகர் நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், அச்சம் மற்றும் அருவருக்கத்தக்க வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

பொது சுகாதாரப்பிரிவு :

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி கைபேசி : +(91)
1 கே பழனிச்சாமி  சுகாதார அலுவலர் 9994632899
2 சி சேகர் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9842654438
3 ஆர் செல்லதுரை துப்புரவு ஆய்வாளர் 9843855572
4 காலியாக உள்ளது துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலியாக உள்ளது துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 து. வீரக்குமார் ஓட்டுநர் 9442252792
7 வி. முருகானந்தம் ஓட்டுநர் 7502264469
8 எம். பழனிவேல் ஓட்டுநர் 9952528080
9 இரா. பழனிசாமி ஓட்டுநர் 9600634783
10 செ. ஜோதி ஓட்டுநர்
11 எம் அன்புகரசு ஓட்டுநர்
12 பி மோகன் ஓட்டுநர்
13 வி. முருகேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 பி. சுந்தர்ராஜ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 எஸ். நாகஜோதி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 பி. கந்தசாமி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 ரா தர்மராஜ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் 9092660541
18 த கண்ணன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 சே செல்வம் களப்பணி உதவியாளர்

 தூய்மைப் பணியாளர்கள் : 89

பிரிவு ஆண் பெண் மொத்தம்
I 17 12 29
II 12 10 22
III 12 6 18
IV 10 10 20

ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் : 133

பிரிவு ஆண் பெண் மொத்தம்
I 11 28 39
II 15 23 38
III 8 16 24
IV 14 18 32