அலுவலர் விவரங்கள்

பதவி மொபைல் எண் +(91) பகுதி பொறுப்பு 
மேலாளர் 8754919285 நகராட்சி நிர்வாகத்தின் மேல் உள்ள பொதுவான புகார்கள் அனைத்திற்கும்
சுகாதார அலுவலர் 9952227591  பொது சுகாதாரம், குப்பை வடிகால்களை அகற்றுதல், D & O வர்த்தக உரிமம் & திடக்கழிவு மேலாண்மை
நகராட்சி பொறியாளர் 73973 96236  குடிநீர் வழங்கல், தெரு விளக்கு, கழிவுநீர் வடிகால் மற்றும் சாலைகள்
இளநிலை பொறியாளர்கள் 6380694231 குடி நீர் வழங்கல், தெரு விளக்கு, கழிவுநீர் வடிகால் மற்றும் சாலைகள்
நகரமைப்பு அலுவலர் 9944238886  கட்டிடத் திட்ட அனுமதி, நிறுவல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு
வருவாய் ஆய்வாளர் 984249130  வரிகளின் மதிப்பீடு – குத்தகை
நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 94431 55466  கட்டிடத் திட்ட அனுமதி, நிறுவல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு
சுகாதார ஆய்வாளர் 9842654438  தெரு சுத்தம் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை