முக்கியமான தொடர்புகள்

கலெக்டரேட்டில் துறை தொடர்பு எண்
மாவட்ட ஆட்சியர் 8300310130
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 9791472789
போலீஸ் சூப்பிரண்டு 9498186666
கூடுதல் கலெக்டர் (மேம்பாடு) திட்ட இயக்குநர் 9842010840
துணை ஆட்சியர் 9445000416
ஆர்டிஓ 9442930919