பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 பி. கோபு நகராட்சி பொறியாளர்
2 எம். கமலக்கண்ணன் பொதுப்பணி மேற்பாவையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
4 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வர்
5 காலிப்பணியிடம் வரைவாளர்
6 ஆர். தாமு பிட்டர்
7 எ. முனவர்கான் பிட்டர்
8 நோவா சத்தியகுமார் மின்கம்பியாளர்
9 என். சுரேஷ் குழாய் திருப்புநர்
10 எஸ். ராம்தாஸ் குழாய் திருப்புநர்
11 அசோகராஜன் மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி காவலர்