திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் யார்டு  —
வார்டு கதவு முதல் கதவு சேகரிப்பு எண்ணிக்கை 1 to 21 வார்டுகள்.
குப்பைகளின் அளவு

18 மெட்ரிக் டன் (ஒரு நாளைக்கு)


புஷ் வண்டிகளின் எண்ணிக்கை 30 எண்ணிக்கைகள்.
டம்பர் பிளேஸர் தொட்டியின் எண்ணிக்கை
வாகனத்தின் எண்ணிக்கை  
முக்கோணம்
டம்பர் பிளேஸர் —–
டிப்பர் லாரி 1 எண்ணிக்கை.
மினி டிப்பர் லாரி 1 எண்ணிக்கை.
காம்பாக்டர் லாரி —-
ஜெட் ரோடிங் வாகனம் —-
டெசில்டிங் வாகனம் —–
ஸ்கிட் ஸ்டீயர் லோடர் ——
கிராலர் டோஸர் ——
தெரு துடைத்தல் 1 எண்ணிக்கை.
எல்.சி.வி. 3 எண்ணிக்கைகள்.
ஜே.சி.பி.
பி.ஓ.வி. 15 எண்ணிக்கைகள்.