மருத்துவமனைகள்

Hospitals at Melur:

S.N  Hospital Name  Address  Doctor Name Contact No
1 Dr.Rao Service Hospital Channel Road, Melur Dr.Barath 9655725673
2 Muthuvel Hospital Madurai road, Melur Dr.Perumal 9843133390
3 Jeyam Hospital Bank Road, Melur Dr.Jeyam 9486234851
4 Priya Clinic Alagarkovil Road, Melur Dr.Venkatachalam 7708346146
5 Kasthuri Priya speciality Hospital Alagarkovil Road, Melur Dr.Prema prabhakaran 9442960606
6 Sri Hospital Agraharam, Melur Dr.Muralibalkannan 9486485913
7 Lakshmi Nursing Home S.S.V Sala street, Melur Dr.Amuthakalavalli 9789605915
8 SelviRam Trust Clinic Bank Road, Melur Dr.Ganesan 9442615064
9 Baskaran Clinic Alagarkovil Road, Melur Dr.Baskaran 9443059590
10 Dhuvarahan Clinic S.S.V Sala Street, Melur Dr.Dhuvarahan 9843415338
11 Melur Medical Centre Trichy Road, Melur Dr.Egeswari 9488285534
12 R.R Mission Hospital Alagarkovil Road, Melur Dr.AllahRishal 9585777330