பொது பிரிவு

 

மேலூர் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களுக்கும்  இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 J. மாதவன்
மேலாளர்
2  P. பாண்டியராஜ் கணக்கர்
3 R.B. சரண்யா உதவியாளர்
4 M.மருதநாராயணி (எ) ஜோதி இளநிலை உதவியாளர்
5 M. திலகவதி இளநிலை உதவியாளர்
6 S. ரெஜினா இளநிலை உதவியாளர்
7 M. முத்துலெட்சுமி இளநிலை உதவியாளர்
8 T. சுந்தர மகாலிங்கம் இளநிலை உதவியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
10 சி.பார்த்தசாரதி பதிவறை எழுத்தர்