காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

POLICE STATIONS:

TOWN POLICE STATION       – 0452 – 2415173

B1 POLICE STATION              – 0452 – 2415183

WOMEN POLICE STATION    – 0452 – 2418090

 

FIRE STATION                         – 0452 – 2415582