விடுதிகள்

வ.எண் பெயர் முகவரி
1 ஹோட்டல் தயாளன் நாராயணபிள்ளை சந்து
போன்:04364-226845, 229298
2 ஹோட்டல் சிலம்பு விஜயா தியேட்டர் சாலை
போன்: 04364-222801, 223994
3 ஹோட்டல் பாம்ஸ் விஜயா தியேட்டர் சாலை
போன்: 04364-228777, 229551-7
4 ஹோட்டல் பிரின்ஸ் டவர் காந்திஜி சாலை, பேரூந்து நிலையம் எதிரில். போன்: 04364-226001-5
5 ஹோட்டல் தாஜ் டவர் காந்திஜி சாலை, கூறைநாடு
போன்: 04364-221557
6 மில்லியன் டே ஹோட்டல் பட்டமங்கலத்தெரு
7 ஆதி ஹோட்டல் காந்திஜி சாலை, கூறைநாடு
8 ஹோட்டல் சதாபிஷேகம் வைத்தீஸ்வரன்கோயில்
போன்: 04364279223
9 ஹோட்டல் சதாபிஷேகம் திருக்கடையூர்
போன்:04364-287413