வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் வருவாய் அலுவலர்
2 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
4 எ.பிரபாகரன் சிறப்பு வருவாய் உதவியாளர்
6 என்.வெங்கடேசன் சிறப்பு வருவாய் உதவியாளர்
7 எஸ்.ஜோசப் அலெக்சாண்டர் வருவாய் உதவியாளர்
8 கே.பன்னீர்செல்வம் வருவாய் உதவியாளர்
9 என்.சக்திவேல் வருவாய் உதவியாளர்
10 எஸ்.கார்த்திகேயன் வருவாய் உதவியாளர்
11 எம்.முருகானந்தம் வருவாய் உதவியாளர்
12 எம்.சிவராமன் வருவாய் உதவியாளர்
13 பா.தெட்சிணாமூர்த்தி வருவாய் உதவியாளர்
14 கா.சுரேஷ் வருவாய் உதவியாளர்
15 கு.நித்யா வருவாய் உதவியாளர்
16 அ.இலக்கியா வருவாய் உதவியாளர்