முக்கியமான தொடர்புகள்

STD CODE  04364

ஆம்புலன்ஸ்

அரசு மருத்துவமனை 222459
பாலாஜி மருத்துவமனை 222208
மதனா மருத்துவமனை 223006
E.B.SUB STATION 252218
தலைமை அஞ்சலகம் 222022
ரயில்வே என்குயரி 222131
ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் 223364
கேஸ் இணைப்பு
இண்டேன் கேஸ் ஏஜென்சி 222452
பாரத் கேஸ் ஏஜென்சி 229919
பயணியர் விடுதி 223363
குடிநீர் 222334
குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 222333
அரசு போக்குவரத்து கழகம் குடந்தை 222455
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் 222455
மாவட்ட ஆட்சியர் நாகை 04365 -252700
ஆட்சியர் அலுவலகம்  நாகை 04365– 252500
கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் 04364-222150
வட்டாட்சியர் 222456
மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் 222915
வணிகவரி அலுவலகம் 222141
மத்திய கலால் வரி அலுவலகம் 223356
மாவட்ட கல்வி வலுவலகம் 223714