பொது பிரிவு

மயிலாடுதுறை நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலி பணி இடம் மேலாளர்
2. காலி பணி இடம் கணக்கர்
3 ஜெ.தினகர் உதவியாளர்
4 எஸ்.பாலசுந்தரம் உதவியாளர்
5 பி.முருகராஜ் உதவியாளர்
6 கே.அசோகன் உதவியாளர்
7 வி.சௌரிராஜன் உதவியாளர்
8 எஸ்.சுரேஷ் இளநிலை உதவியாளர்
9 கு.மணிகண்டபிரபு இளநிலை உதவியாளர்
10 கே.சுரேஷ் இளநிலை உதவியாளர்
11 ஆர்.பரிமளா இளநிலை உதவியாளர்
12 எஸ்.பி.கீதா இளநிலை உதவியாளர்
13 தி.உமாமகேஸ்வரி இளநிலை உதவியாளர்
14 கே.சர்மிளா இளநிலை உதவியாளர்
15 அ.அகல்யா இளநிலை உதவியாளர்
16 தோனி இளநிலை உதவியாளர்
17 கொளஞ்சியப்பன் இளநிலை உதவியாளர்
18 உமாமகேஸ்வரி இளநிலை உதவியாளர்
19 பி.பிரபாகரன் தட்டச்சர்
20 ஜி.கஸ்தூரி தட்டச்சர்
21 ரமேஷ் பதிவறை எழுத்தர்
22 டி.கஜேந்திரன் அலுவலக உதவியாளர்
23 ஆர்.பழனிவேல் அலுவலக உதவியாளர்