பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 டாக்டர்.லெட்சுமிநாரயணன் நகரநல அலுவலர்
2 வே.ராமையன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 என்.பிச்சைமுத்து துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 எ.டேவிட்பாஸ்கர்ராஜ் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 டி.மாரியப்பன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 ஆர்.மணிகண்டன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 வி.ரவி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 கே.வீரமணி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 எஸ்.சேகர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 ஜி.வீராங்கன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 என்.முரளி பொருத்துநர்
14 எ.செல்வம் ஓட்டுநர்
15 ஆர்.மோகன் ஓட்டுநர்
16 பி.சத்யமூர்த்தி ஓட்டுநர்
17 கே.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓட்டுநர்
18 கே.அழகிரி ஓட்டுநர்
19 பி.கணேசன் களப்பணியாளர்
20 ஆர்.ராணி மகப்பேறு ஆயா