பல்பொருள் அங்காடிகள்

1) தரணி டிபார்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்

122 ஏ, பட்டமங்கலத்தெரு

போன்.222968

2) ஜம் ஜம் சூப்பர் மார்க்கெட்

மகாதானத்தெரு

போன்.243397 , 243398

3) கே.எஸ்.ஓ.டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்

சுந்தரம் தியேட்டர் அருகில்

51. கூறைநாடு

போன்.223040 , 225511

4) கிராண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்,

தீன் பிளாசா

23,ஸ்டேட்பேங்க் ரோடு

போன்.240009

5) சுபிட்ஷா

23.கல்லறை தோப்பு தெரு

போன்.224347

6) நேஷனல் சூப்பர் மார்க்கெட்,

பட்டமங்கலத்தெரு

7) குறிஞ்சி சூப்பர் மார்க்கெட்

பட்டமங்கலத்தெரு