திடக்கழிவு மேலாண்மை

திடக்கழிவு மேலாண்மை

I நகர புள்ளி விபரம்

1) மொத்த பரப்பளவு 11.27 .ச.கிமீ
2) மக்கள் தொகை -2011 84,505
3) நகரும் மக்கள் தொகை 15000
4) மொத்த சாலைகள் 87.543 கி.மீ
5) மொத்த தெருக்களின் எண்ணிக்கை 252

II.நிர்வாகம்

1) நகர் நல அலுவலர் 1
2) துப்புரவு ஆய்வர் 5
3) துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்கள் 6
4) களப்பணியளர்கள் 2
5) ஓட்டுநர் 6
6) தூய்மை பணியாளர்கள் 200

III) வாகனங்கள்

1) பெரிய லாரி இல்லை
2) சிறிய லாரி 2
3) டிராக்டர் மற்றும் டிரைலர் 2
4) மாட்டுவண்டி இல்லை
5) டிரைலோடு சைக்கிள் 42
6) கழிவு நீர் அகற்றும் வண்டி 2

IV) தினந்தோறும் அகற்றப்படும் குப்பைகள் விபரம்

தினந்தோறும் அகற்றப்படும் குப்பைகள் 38. மெட்ரிக் டன்
V) கம்போஸ்ட் இடம் 4.6 ஏக்கர்