குடிநீர் விநியோகம்

குடிநீர் ஆதாரம் கொள்ளிடம் ஆறு ஆறு
இடம் முடிகண்டநல்லூர் சித்தமல்லி
தொலைவு 21 கி.மீ 21 கி.மீ
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2003 2003
கொள்ளளவு 10.00 மில்லியன் லிட்டர்
4.75 மில்லியன் லிட்டர்
எந்த ஆண்டு வரை மக்கள் தொகையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டது 2040 2040
கிணறு 1  எண்ணிக்கை
ஆழ்துளை கிணறு 1 எண்ணிக்கை
3 எண்ணிக்கை
நீறுற்று 3 எண்ணிக்கை
1 எண்ணிக்கை
மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி விபரம்
1. வரதாச்சாரியார் பூங்கா 25.00 இலட்சம் லிட்டர்
2. மாமரத்து மேடை 6.75 இலட்சம் லிட்டர்
3. மாமரத்து மேடை 6.75 இலட்சம் லிட்டர்
4. கே.கே.ஆர்.நகர் 8.00 இலட்சம் லிட்டர்
5. பாரதி நகர் 1.00 இலட்சம் லிட்டர்
மொத்தம் 47.50 இலட்சம் லிட்டர்
பகிர்மான நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 4  எண்ணிக்கை
குடிநீர் குழாய்களின் தூரம் 19.47  கி.மீ
LPCD Frequency 87 LPCD
குடிநீர் வழங்கப்படும் நேரம் தினந்தோறும்
குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை
குடியிருப்புகள் 10573 எண்ணிக்கை
வணிக பயன்பாடு 236 எண்ணிக்கை
தொழிற்சாலை 8
மொத்தம் 10817  எண்ணிக்கை
குடிநீர் இணைப்பு வைப்புத் தொகை விபரம்

குடியிருப்பு

 

ரூ.4000/-

வணிக பயன்பாடு ரூ.8000/-
தொழிற்சாலை ரூ.8000/-
மாதாந்திர கட்டணம்

குடியிருப்பு

 

ரூ.90/- மாதம்

வணிக பயன்பாடு ரூ.148/- மாதம்
தொழிற்சாலை Rs.148/- மாதம்