Chairman

Name Thiru. Sanmugam J.
Office Address Adigalar Salai

Maraimalainagar

Chengalpattu 603209

Contact Mobile No. 9442605166
Office email commr.maraimalainagar@tn.gov.in