பொது பிரிவு

மறைமலைநகர் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ஆர். ஏழுமலை மேலாளர்
2 பி பாலமுருகன் உதவியாளர்
3 எஸ். நசீர் பேக் இளநிலை உதவியாளர்
4 டி.ராஜ்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
5 ஆர். இளங்கோ இளநிலை உதவியாளர்
6 ச. ராமன் இளநிலை உதவியாளர்
7 காலியிடம் தட்டச்சர்
8 ஆர்.குப்பன் பதிவறை எழுத்தர்
9 கே.வேலாயுதம் அலுவலக உதவியாளர்
10 இ.லட்சுமி இரவு காவலர்