விடுதிகள்

வ.எண் பெயர் முகவரி அலைபேசி எண் 04332
1 ஈஸ்வரி லாட்ஜ் பார்க் ரோடு 260278
2 பெரியார் லாட்ஜ் பைபாஸ் ரோடு 261255
3 வசந்தம் லாட்ஜ் மதுரை ரோடு 261099
4 அருணாச்சலம் லாட்ஜ் மதுரை ரோடு 261578