பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 இந்திராதேவி கே நகராட்சி பொறியாளர்
2 ரஞ்சனி. ஆர் பொதுப் பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளர்
4 சண்முக சுந்தரம். க இளநிலை உதவியாளர்
5 யுவன்சங்கர்.ஜி இளநிலை உதவியாளர்
6 டி. வெங்கடேசன் ஃபிட்டர் நிலை -2
7 யாகப்பன். அ குழாய் திருகுநர்
8 சசிகுமார். எல் குழாய் திருகுநர்
9 காலிப்பணியிடம் மின்பணியாளர்
10 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
11 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
12 முருகேசன். எம் ஓட்டுநர்
13 சக்திவேல். இரா  ஓட்டுநர்
14 காலிப்பணியிடம் சாலை பணியாளர்
15 காலிப்பணியிடம் சாலை பணியாளர்