பொது பிரிவு

மணப்பாறை  நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியிடம் மேலாளர்
2 மணிமாறன் ப உதவியாளர்
3 சிவசக்தி ப உதவியாளர் (சத்துணவு)
4 எஸ்.ஆனந்தராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
5 வீ. மாரிமுத்து இளநிலை உதவியாளர்
6 ஆதி செல்வி கே இளநிலை உதவியாளர்
7 த கருப்பையா இளநிலை உதவியாளர்
8 காலியிடம் தட்டச்சர்
9 காலியிடம் தட்டச்சர்
10 ரவிச்சந்திரன். பா பதிவறை எழுத்தர்
11 மரிய அருள்சாமி. ச அலுவலக உதவியாளர்
12 ஜி.அண்ணாதுரை அலுவலக உதவியாளர்
13 ப.முத்தழகன் அலுவலக உதவியாளர்
14 என்.சி.நரசிம்மன் இரவு காவலர்
15 எஸ். குமார் சந்தை காவலாளி