பேருந்து நிறுத்தம்

புதிய பேருந்து நிலையம்
வ.எண் விளக்கம் விபரம்
1 திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு இடைவெளி நிரப்புதல் நிதி 2014-15 & 15-16
1அ. வேலை புதிய பேருந்து நிலையம் (பி வகுப்பு) கட்டுமானம்
2 திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 500.00 லட்சம்
3 நிலம் விபரம் 1.96 ஏக்கர் நகராட்சி நிலம்; வார்டு எண் டி, பிளாக் .8 டி.எஸ். எண் 15
(பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் நிலம் மற்றும் பழைய நகராட்சி அலுவலக நிலம்)
4 வசதிகள்
i நிலம் ஒதுக்கீடு 7950.00 சதுர மீட்டர் (1.96 ஏக்கர்)
ii பஸ் விரிகுடாக்கள் (மொத்த பரப்பளவு 981.27 சதுர மீட்டர்) 25 எண்கள்
iii கடைகடள 27 எண்கள்
iv உணவு விடுதி 1
v பயணச்சீட்டு முன்பதிவு கவுண்டர் 1
vi கடிகார அறை 1
vii பொது சேவை மையம் 1
viii ஓட்டுனர் & நடத்துனர் ஓய்வு அறை 1
ix ஆண்கள் கழிவறை (7 அலகுகள்) 1
x பெண்கள் கழிவறை (12 அலகுகள்) 1
xi Police out post 1
xii இரு சக்கர வாகன நிறுத்தம் 47 எண்கள்
xiii சிற்றுண்டியகம் 47
xiv குடிநீர் 3 இடங்கள்
xv திறந்தவெளி இட ஒதுக்கீடு 800.58 சதுர மீட்டர் (மொத்த பரப்பளவில் 10%)