கல்வி நிறுவனங்கள்

மணப்பாறை நகரத்தில் உள்ள கல்லூரி பள்ளிகள், விபரம்

பொறியியல் கல்லூரி

வ.எ பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1.

குறிஞ்சி பொறியியல் கல்லூரி

 

திண்டுக்கல் ரோடு மலையான்டிபட்டி

மணப்பாறை

துவக்கப்பள்ளி

வ.எ பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1. நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி வெள்ளக்கல் மணப்பாறை
2. நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி கோவில்பட்டி ரோடு
3. நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி மணப்பாறைபட்டி
4. ஜெயின்ட் பவுல் துவக்கப்பள்ளி மஸ்தான் தெரு
5. பி.வி பெஸ்ட் துவக்கப்பள்ளி இந்திரா நகர்
6. முஸ்லீம் ஓரியண்டல் அரபி துவக்கப்பள்ளி திருமலை தெரு
7. அந்தோணி துவக்கப்பள்ளி மஞ்சம்பட்டி
8. ஆந்திரேயா துவக்கப்பள்ளி திண்டுக்கல் ரோடு
9. மரியன்னை துவக்கப்பள்ளி திண்டுக்கல் ரோடு
10. அல்மைட்டி துவக்கப்பள்ளி அண்ணா நகர்
11. ஜீசஸ் துவக்கப்பள்ளி வானக குளம் விஸ்தரிப்பு
12. விவேகனந்தா துவக்கப்பள்ளி புத்தாநத்தம் ரோடு

 

நடுநிலைபள்ளி

வ.எ பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1. நகராட்சி நடுநிலைபள்ளி திருச்சி ரோடு
2. சரஸ்வதி நடுநிலைப்பள்ளி விடத்திலாம்பட்டி
3. சேலஞ்சர் நடுநிலைப்பள்ளி மணப்பாறைபட்டி

 

மேல்நிலைபள்ளி

வ.எ பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1.. அரசுமகளிர் மேல்நிலைபள்ளி மதுரை ரோடு
2. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மதுரை ரோடு
3.

சிறுமலர் பெண்கள்

மேல்நிலைப்பள்ளி

திண்டுக்கல் ரோடு
4. மான்போர்ட் மேல்நிலைபள்ளி மஞ்சம்பட்டி
5. தூயஆந்திரேயா மேல்நிலைபள்ளி திண்டுக்கல் ரோடு
6. லெட்சுமி மேல்நிலைப்பள்ளி கோவில்பட்டி ரோடு
7. சௌமா மேல்நிலைப்பள்ளி விராலிமலை ரோடு
8. குரு மேல்நிலைப்பள்ளி மணப்பாறை பட்டி

 

நகராட்சி பள்ளிகளின் சுருக்கம்

வ.எ துவக்கப்பள்ளி நடுநிலைபள்ளி மேல்நிலைபள்ளி
1 3 1