அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசை

எண்

அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 எஸ். பார்த்தசாரதி நகராட்சி ஆணையாளர் 7397392669 commr.thiruvannamalai@tn.gov.in அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக பணிகள்
2 ரவிச்சந்திரன் ஜி நகராட்சி பொறியாளர் 7397392670 பணிகள், பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
3 ஸ்ரீபிரகாஷ் பி மேலாளர் 9442201806 அலுவலக நிர்வாகம்
4 ரவிச்சந்திரன் எல் உதவி பொறியாளர் 9442201807 பணிகள், பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
5 ரவி எம் உதவி பொறியாளர் 9442201808 பணிகள், பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள்
6 லூக்காஸ் பா வருவாய் உதவியாளர் (பொ) 9444763481 வரிவிதிப்புகள்
7 முத்துக்குமார் ஆர் வருவாய் உதவியாளர் 9843604948 வரிவிதிப்புகள்
8 திருமுருகன் ஆர் நகரமைப்பு அலுவலர் 9442201805 நகரமைப்பு பணிகள்
9 பழனிவேல் எஸ் நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 9442201814 நகரமைப்பு பணிகள்
10 முருகன் ஜி கணினி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9442201822 தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகள்
11 ஆல்பர்ட் இரா துப்புரவு ஆய்வாளர் 9442201809 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
12 வினோத்கண்ணா சு துப்புரவு ஆய்வாளர் 9442201810 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
13 கார்த்திக்கேயன் அ துப்புரவு ஆய்வாளர் 9442201824 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்