முக்கியமான தொடர்புகள்

துறை தொலைபேசி எண்
04175
மாவட்ட ஆட்சியர் 233333
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 233006
திட்ட இயக்குநர் (மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை) 233720
நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 233026
நேர்முக உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி) 233026
நேர்முக உதவியாளர் (சிறு சேமிப்பு) 233148
மாவட்ட தகவல்  தொழில்நுட்ப அலுவலர் (தேசிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையம்) 232205
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 233063
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் 232915
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் 232206
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 233810
மக்கள் செய்தி தொடர்வு துறை அலுவலர் 232194
நேர்முக உதவியாளர் (மகளிர் திட்டம்) 251476
உதவி ஆணையர் கலால் 232412
உதவி இயக்குநர் (ஊராட்சி) 232784
உதவி இயக்குநர் (புள்ளியியல்) 252086
வருவாய் கோட்டாச்சியர் 252432
இணை இயக்குநர், வேளாண்மை 223158
மாவட்ட தொழில் மையம் 224849
நகராட்சி ஆணையர் 222344
கண்காணிப்பு பொறியாளர் (தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்) 223122
சார் பதிவாளர், கூட்டுறவு சங்கம் 223095
மாவட்ட வன அலுவலர் 223027
செயற் பொறியாளர் 236207
செயற் பொறியாளர் 222858
கோட்ட பொறியாளர் 222308
மாவட்ட தீயணைப்பு துறை 246889
அரசு தலைமை மருத்துவமனை 236080
அரசு புனர்வாழ் மையம் 241226
அரசு தொழில் பயிற்சி மையம் 233018
அரசு கலைக் கல்லூரி 236298
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறை 236044
பயணியர் மாளிகை 237093
துணை வணிகவரி அலுவலர் 223028

 

ஆசிரமம்

 

ஶ்ரீ ரமணா ஆசிரமம் 237491
சேஷாத்திரி ஆசிரமம் 224999
யோகி ராம் சுரத் குமா ஆசிரமம் 225476
ஈசான்ய மடம் 222649
அருணாச்சலா கோவில் 224915

 

பொது தொடர்புகள்

 

புகைவண்டி நிலையம் 223089
தீயணைப்பு நிலையம் 223099
தொலைபேசி புகார்கள் 233198