மழைநீர் வடிகால்

i) நகரத்தின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள மலை நீளமானது. நகரத்திற்குள் மழை பெய்யும்போது மழைநீர் சில்ட் மற்றும் சில்ட்ஸுடன் வருகிறது. ஆகையால், மழைக்காலத்தில் நகரத்தின் வெள்ளத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக பிரத்தியேக மழைநீர் வடிகால் நிலையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ii) சமுத்திரம் ஏரி இது தெற்கு பக்கத்தில் உள்ளது. அக்னி தீர்த்தம் முதல் தாமரை குலாம் வரையிலும், அங்கிருந்து அதிகப்படியான மழைவடிகால் வடிகட்டியைக் கட்டுப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது

iii) பொதுமக்கள் சுகாதாரமான வாழ்வாதாரத்தை வாழ்வதற்கும், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாகச் செய்வதற்கும்  நகராட்சி சமுதாரம் எரி  மூலம் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குகிறது.

மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 145.555 கி.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 133.4
மூடிய கால்வாய் 12.15