குடிநீர் விநியோகம்

 

நீர் ஆதாரம் தென்பெண்ணை ஆறு ஏரி
இடம் உலகலாப்பாடி பிக்அப் டேம் சமுத்திரம் ஏரி
தூரம் 24 கி.மீ. 3 கி.மீ.
ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1972, 1999 1932
கொள்ளவு 10.00 எம்.எல்.டி. 2.00 எம்.எல்.டி.
மக்கள் தொகையுடன் இறுதி செய்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது 2040 2040
தலைமையிட சுத்திகரிப்பு நிலையம் 1 எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை
துணை சுத்திகரிப்பு நிலையம் 1 எண்ணிக்கை 3 எண்ணிக்கை
சேமிப்பு நிலையம் 3 எண்ணிக்கை 1 எண்ணிக்கை
தலைமை நீரேற்று நிலைய கொள்ளவு விவரம்  
1. சோமவாரக் குளம் 3.00  இலட்சம் லிட்டர்
2. சோமவாரக் குளம் 6.75  இலட்சம் லிட்டர்
3. சோமவாரக் குளம் 4.50  இலட்சம் லிட்டர்
4. வ.உ.சி. நகர் 6.75  இலட்சம் லிட்டர்
5. பேகோபுரம் 10.00 இலட்சம் லிட்டர்
6. புதிய பேருந்து நிலையம் 10.00 இலட்சம் லிட்டர்
7. பழைய பேருந்து நிலையம் 18.00 இலட்சம் லிட்டர்
8. பூமாந்தா குளம் 8.00  இலட்சம் லிட்டர்
9. தாமரை நகர் 1.50  இலட்சம் லிட்டர்
10. திருக்கோவிலூர் ரோடு (புதிய) 2.00  இலட்சம் லிட்டர்
11. தேனிமலை (புதிய) 4.20  இலட்சம் லிட்டர்
12. பச்சையம்மன் கோவில் (புதிய) 5.00  இலட்சம் லிட்டர்
13. அண்ணா நகர் 6.50  இலட்சம் லிட்டர்
14. அண்ணா நகர் 1.50  இலட்சம் லிட்டர்
மொத்தம் 90.00 இலட்சம் லிட்டர்
விநியோகிக்கப்படும் மண்டலம் எண்ணிக்கை 11 எண்ணிக்கை
பிரதான நீரூந்து நீளம் 24 கி.மீ.
மொத்தம் பிரதான விநியோகம் 96 கி.மீ.
மொத்தம் பொது நீரூற்று 218 எண்ணிக்கை
இயந்திரம் விவரம் உலகலாப்பாடி பிக்அப் டேம் சமுத்திரம் ஏரி
  30 எச்.பி. நீரில் மூழ்கும்-2 50 எச்.பி. – 1
40 எச்.பி. – 1
30 எச்.பி.-2
12 1/2 எச்.பி. – 1
7 1/2 எச்.பி. – 2
5 எச்.பி. – 2
120 எச்.பி. வி.விசையாழி-2
120 எச்.பி. மையவிலக்கு-2
150 எச்.பி. மையவிலக்கு-2
வடிகட்டி படுக்கை
35 எச்.பி. – 2 (புதிய II  திட்டம்)
150 எச்.பி. – 1 (பழைய திட்டம்)
ஜெனரேட்டர் (கே.வி.ஏ.) 200, 250, 125, 110, 160, 125
நீரூந்து விவரம்  
தலைமை நீரேற்று 17.50 எம்.எல்.டி.
மொத்தம் 17.50 எம்.எல்.டி.
எல்.பி.சி.டி. அதிர்வெண் 120 எல்.பி.சி.டி.
அதிர்வெண் தினந்தோறும்
பிரதான மின்விசை பம்பு 127 எண்ணிக்கை
கை பம்பு ஆழ்துளை கிணறு 119 எண்ணிக்கை
திறந்தவெளி கிணறு 14 எண்ணிக்கை
குடிநீர் விநியோக லாரி 3 எண்ணிக்கை
மொத்த வீடுகளின் இணைப்பு விவரம்
குடியிருப்பு 18994 எண்ணிக்கை
குடியிருப்பு அல்லாதது 236 எண்ணிக்கை
நிறுவனம்
மொத்தம் 19230 எண்ணிக்கை
குடியிருப்பு இணைப்புக்கான வைப்பு ரூ.5000/-
குடியிருப்பு அல்லாதது ரூ.9000/-
தொழில் நிறுவனம் ரூ.15000/-
சுங்கவரி ரூ.100/- மாதம்
குடியிருப்பு அல்லாதது ரூ.200/- மாதம்
தொழில் நிறுவனம் ரூ.400/- மாதம்