உதவி மையம்

விவரம்

தொலைபேசி எண்

நகர காவல் நிலையம், தேரடி வீதி 04175 – 222302
தாலுக்கா காவல் நிலையம், வேங்கிக்கால் 04175 – 232274
மகளிர் காவல் நிலையம், திண்டிவனம் ரோடு 04175 – 253144
புற தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் 04175 – 227101