அம்ருட் திட்டம்

அம்ருட் திட்டம் 2017-20

வேலையின் பெயர்  குழந்தைகள்  மற்றும் விளையாட்டு பூங்கா
நிர்வாக அனுமதி எண் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர், TUFIDCO, சென்னை. Roc.No.TUFIDCO / AMRUT / 823 / AM (M) / 2017 தேதியிட்ட: 20.11.2017
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 252.50 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 6 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 08.03.2018
பணி ஆணை தேதி 05.04.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை 4 பணிகள் நிறைவடைந்தன மற்றும் சமநிலை பணிகள் நடந்து  கொண்டிருக்கின்றன.
இதுவரை செலவினம் ரூ .125.73 லட்சம்