மருத்துவமனைகள்

SS Hospital

19, Mathalangulam Street, Mathalangulam, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

K.S.Surgical Clinic

4/14, Muthuvinayagar koil street, Near Busstand Rountana, Railway station road, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Raj Hospital

No 10/7C, Mannu Pillai Nagar, Pey Gopuram First Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Impress Physical Health zone

New no:105/35, Ayyangula street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

MMS Hearing Aid Center And Speech Therapy Center

694A, 5th Street, Min Nagar, Vengikkal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606604

Tamilnadu Neuro & Mind Care

#21(1st floor), above vaishnavi paediatric clinic, Big street, tiruvannamalai, Opposite to Kumaran offset press, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

ANBU Dental Care

55 mathalangula st, opp joy alukkas, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

KVS Hospital

No.1738/21, Pey Gopuram, Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Sugam Clinic

32/J, Vettavalam Bypass Road, Opp Vijaya Mall, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Government Hospital

Thandarampattu Lane, Chengam Road, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Ramana Maharishi Rangammal Hospital

Shiva Nagar, Athiyenthal, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Vivekananda Eye Hospital

Vanatharayapalaya Street, 34F/10, Vettavalam Road, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606610

ECHS Polyclinic

53/15, 10th Street, Gandhi Nagar, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606602

Saiseva Yoga Nature Cure Hospital & Research Centre

183/42 C, Big Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Rajan Dental Clinic

1/27 Sannathi Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

AV Multi Specialty Dental Clinic

82/40, Sannathi Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Baba Eye Clinic

5, Kattabomman Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Sri Vasavi Hospital

158/47, Kamakshi Amman Koil Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

TNK Nursing Home

No 49, Thiruvoodal Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Punnagai Dental Clinic

18, Chinnakadai street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Arogyam Yoga Nature Cure Hospital

Sattaiyapar Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Mani Hospital

Mathalaukula Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Lakshana ENT Clinic

1/27 Sannathi Street , Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Saleem Hospital

21, Vettavalam Road, Mathiyazhagan, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Sri Vasavi Hospital

158/47, Kamakshi Amman Temple Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Annamalai Clinic

44, Thalagiri Iyer Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Dr. Chandrasekaran Clinic

52, Kumara Koil Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Municipality Maternity Home

Muthuvinayagar Koil Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Varun Eye Hospital

40/80, Sannathi Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Swarna Clinic

158, Kamakshi Amman Koil Street, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

Arun Dental Clinic

Big Street, Near Tamilnad Mercantile Bank, Tiruvannamalai, Tamil Nadu – 606601

S.No. Hospital Name Address
1. Municipal Maternity Hospital Muthuvinayagar Street
2. Municipal Siddha Hospital Kanagarayar St.,
3. Municipal Siddha Hospital KilnathurChellaneri Street
4. Municipal Health Center Annanagar V.Malai
5. Municipal Kilnathur Health Center Kilnathur Perumal nagar