பொது பிரிவு

குழித்துறை இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 கெ.ஜெயன் பெலார்மின் மேலாளர்
2 எஸ்.முருகன் கணக்கர்
3 எம்.பிரபா உதவியாளர்
4  ஹெச்.அபி ஹெர்பெர்ட் இளநிலை உதவியாளர்
5 ஜி.போஸ்கோ இளநிலை உதவியாளர்
6 ஜெ.ஞானசேகர் இளநிலை உதவியாளர்
7 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
8 காலியிடம் தட்டச்சர்
9 ஆர்.லட்சுமணன் பதிவறை எழுத்தர்
10 கெ.முருகன் அலுவலக உதவியாளர்