ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

பெயர் திருமதி.க.ராமதிலகம்
அலுவலக முகவரி நகராட்சி ஆணையாளர்

நகராட்சி அலுவலகம்

குழித்துறை

குழித்துறை-629165

தொலை பேசி : 04651-270036

 

தொலைபேசி 04651-270036
மெயில் commr.kuzhithurai@tn.gov.in