வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலியிடம் வருவாய் அலுவலர்
2 காலியிடம் வருவாய் ஆய்வர்
3 காலியிடம் வருவாய் ஆய்வர்
4 மக்பூல் ஷெரீப்.கே வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
5 சீனிவாசன்.ஜி வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
6 சிவராமன்.சி வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
7 ஜமால் மொகைதீன்.ஏ வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
8 இளங்கோ.எம் வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
9 மாயவன்.வி வருவாய் ஆய்வர்(சிறப்பு)
10 சின்னையன்.ஆர் வருவாய் உதவியாளர்
11 சீனிவாசன்.டி வருவாய் உதவியாளர்
12 பாஸ்கரன்.கே வருவாய் உதவியாளர்
13 ராமதாஸ்.எம் வருவாய் உதவியாளர்
14 கார்த்திகேயன்.கே வருவாய் உதவியாளர்
15 குருசாமி. உ வருவாய் உதவியாளர்
16 ராமசந்திரன்.எஸ் வருவாய் உதவியாளர்
17 திலகவள்ளி.ஆர் வருவாய் உதவியாளர்
18 செந்தில்குமார்.என் வருவாய் உதவியாளர்
19 கோபாலகிருஷ்ணன்.எல் வருவாய் உதவியாளர்
20 சூர்யா.கே.எஸ் வருவாய் உதவியாளர்
21 வீரமணி.என் வருவாய் உதவியாளர்
22 மணிசெல்வம்.பி வருவாய் உதவியாளர்
23 சுரேஷ்குமார்.ஜி வருவாய் உதவியாளர்
24 ராஜசேகர்.ஆர் வருவாய் உதவியாளர்