பொது பிரிவு

மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியிடம் மேலாளர்
2 ராபர்ட் கென்னடி.கே உதவியாளர்
3 ரவிச்சந்திரன் உதவியாளர்
4 கோபாலகிருஷ்ணன்.ஆர் உதவியாளர்
5 சரவணகுமார்.ஆர் உதவியாளர்
6 சரவணன்.டி.ஆர் உதவியாளர்
7 முத்துசெல்வம்.கே உதவியாளர்
8 புவனேஸ்வரி.கே உதவியாளர்
9 சுவாமிநாதன் உதவியாளர்
10 ஆரோக்கிய பிரின்சு உதவியாளர்
11 பிரேமலதா உதவியாளர்
12 அரிபிரகாசு உதவியாளர்
13 பாலச்சந்திரன் இளநிலை உதவியாளர்
14 லோகநாதன்.டி இளநிலை உதவியாளர்
15 அருண் இளநிலை உதவியாளர்
16 லதா.வி இளநிலை உதவியாளர்
17 தங்கம்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
18 சந்திரா.பி இளநிலை உதவியாளர்
19 லஷ்மிபிரியா.ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
20 லெட்சுமி.பி இளநிலை உதவியாளர்
21 விமலா.பி இளநிலை உதவியாளர்
22 சாந்தி.பி இளநிலை உதவியாளர்
23 கொளஞ்சி.வி இளநிலை உதவியாளர்
24 மாரியம்மாள்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
25 பாலசந்திரன் இளநிலை உதவியாளர்
26 ஜெயகுமார்.ஜி பதிவறை எழுத்தர்
27 மணிகண்டன்.கே பதிவறை எழுத்தர்
28 கலியமூர்த்தி.எம் அலுவலக உதவியாளர்
29 கொளஞ்சிநாதன்.கே அலுவலக உதவியாளர்
30 இந்திரா.எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
31 உஷா.ஏ அலுவலக உதவியாளர்
32 முருகநாதன். எல் அலுவலக உதவியாளர்
33 திரிபுரசுந்தரி. ஏ அலுவலக உதவியாளர்
34 பாலவரதன். ஜி அலுவலக உதவியாளர்

கணக்கு பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியிடம் கணக்கர்
2 சுந்தர் உதவியாளர்
3 மாரிமுத்து இளநிலை உதவியாளர்
4 ராதா. இ இளநிலை உதவியாளர்