பிற அனைத்து திட்டங்கள்

திட்டத்தின் பெயர் பணியின் பெயர் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நாள் தொழில்நுட்ப அனுமதி மற்றும் நாள் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் பணிவுத்தரவு நாள் பணியின் தற்போதைய நிலை செலவினம் ரூ.
அரசு சிறப்பு நிதி (எதிர்பார்க்கப்படும்) – சாலைப் பணிகள் கும்பகோணம் நகராட்சியில் தார்சாலை மற்றும் சிமெண்ட் சாலைகள் அமைக்கும் பணி (3 சிப்பங்கள்) சாலை வகை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 17149/2020/E3  நாள் .7.10.2020 முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 10034/2020/DO2 நாள்.14.10.2020
சிப்பம்-1
மேலக்காவேரி புது ரோடு மற்றும் முஸ்லீம் மெயின் ரோடு தார் 32.70 2.11.2020 18.12.2020 பணி முடிவுற்றது 149.07
 வடக்கு குடியான தெரு தார் 12.00
காவேரி கரைத் தெரு தார் 49.10
சோலையப்பன் தெரு தார் 21.90
சோலையப்பன் தெரு, காவேரி ரோடு இணைப்பு சாலை சிமெண்ட்   சாலை 35.30
சோலையப்பன் தெரு (காமகோடி தெரு) சிமெண்ட் 2.10
மொத்தம் 153.10
சிப்பம்-2
கும்பேஸ்வரன் வடக்கு தார் 45.00 2.11.2020 18.12.2020 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
கும்பேஸ்வரன் திருமஞ்சன வீதி (மேட்டு தெரு சந்திப்பு, கும்பேஸ்வரன் திருமஞ்சன வீதி முதுல் சோலையப்பன் தெரு முடிய) தார் 58.00 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
டாக்டர் பெசன்ட் ரோடு தார் 49.00 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
குஞ்சிதபாதம் தெரு தார் 47.00 பணி முடிவுற்றது 45.04
மொத்தம் 199.00
சிப்பம்-3
பெரிய கடைத் முகப்பு முதல் தஞ்சாவூர் மெயின் ரோடு முடீய தார் 21.60 2.11.2020 18.12.2020 பணி முடிவுற்றது
 பழைய அரண்மனைத் தெரு தார் 34.50
 காந்தியடிகள் சாலை தார் 47.25
பிர்மன் கோவில் கடைத் தெரு தார் 46.80
செல்வ சாரங்கபாணி தெரு தார் 16.70
மொத்தம் 167.00
ஆகக் கூடுதல் 519.100 0
சிறப்பு சாலைகள் திட்டம் 2020-21 தார் மற்றும் சிமெண்ட் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் (14 சிப்பங்கள்)
சிப்பம்-1
1 கோடீஸ்வரன் கோவில் தெரு தார் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 20557/2020/இ3  நாள் 14.12.2020 The Principal Chief Engineer, O/o.CM, Chennai Proc.Roc.No.23659/2020-21/DO2 dt.22.12.2020 18.00 11.01.2021 10.02.2021 10.02.2021 ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2 ஏரகரம் வழிநடப்பு தார் 21.00
3  புது காலனி, ஜி.கே. நகர் மற்றும் யானையடி தார் 16.00
4 கே.எம்.எஸ். நகர் 4, 5 மற்றும் 6வது தெருக்கள், கே.எம்.எஸ். நகர் விரிவாக்கம் தார் 49.00
5  இ.எஸ்.எம்.பி.,  நகர் 1வது, 2வது தெருக்கள் மற்றும் தங்கையா நகர் தார் 12.00
6  கீழ குடியான தெரு தார் 15.00
7  தட்டார தெரு மற்றும் சக்தி நகர் தார் 18.00
8  மாரியம்மன் கோவில் தெரு தார் 5.00
9 பத்மநாபன் தெரு மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் தார் 46.00
சிப்பம்-2
10  பெருமாண்டி மாதாக் கோவில் தெரு தார் 15.50 10.02.2021 வெட் மிக்ஸ் பரத்தல் பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
11 கண்ணுசாமி நகர் மற்றும் பத்மநாபன் ரோடு இணைப்பு சாலை தார் 36.00
12  காமகோடி  மற்றும் சிந்து நகர் தார் 18.50
13  சோழன் நகர் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தெருக்கள் தார் 16.00
14  சக்ரா நகர் தார் 27.00
15 பெரிய தம்பி நகர் 3வது தெரு மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் தார் 27.00
16  செல்லம் நகர் தார் 30.00
17  டபீர் நடுத் தெரு மற்றும் டபீர் புது தெரு தார் 20.00
18  காமாட்சி ஜோசியர் தெரு (வெங்கட்ராமன் தெரு) மற்றும் யாகசாலை தெரு தார் 10.00
சிப்பம்-3
19  கூட்டுறவு நகர் தார் 48.50 10.02.2021   10.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
20  தீட்சிதர்  அய்யங்கார் தெரு தார் 13.00
21  வீரைய்யா நகர் தார் 49.00
22  இ.பி. காலனி, ரஞ்சனி நகர், நெசவாளர் காலனி, அன்னை சிவகாமி நகர் மற்றும் கணபதி நகர் தார் 45.50
23  எள்ளுக்குட்டை 1, 2 மற்றும் 3வது தெருக்கள் மற்றும் கால சந்தி கட்டளைத் தெரு தார் 27.00
24  தாராசுரம் DSM  மார்க்கெட் எதிர்புறம் தார் 7.00
25 மல்லுக தெரு தார் 10.00
சிப்பம்-4
26  பேட்டை மேல தெரு மற்றும் பேட்டை வடக்கு தெரு தார் 26.00 11.01.2021 17.02.2021  17.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
27  கோவில் தோப்பு சிமெண்ட் 14.00
28  நாகூர் ஆண்டவர் தெரு சிமெண்ட் 14.00
29  மேலக்கொட்டையூர் நடுத் தெரு சிமெண்ட் 9.00
30 மேலக்காவேரி 3வது தெரு (காளியம்மன் கோவில் தெரு) சிமெண்ட் 17.00
31  டாக்டர் மூர்த்தி ரோடு நகராட்சி அலுவலகம் அருகில் சிமெண்ட் 16.00
32  பத்துகட்டு தெரு மற்றும் புது தெரு சிமெண்ட் 32.00
33  டபீர் புது தெரு சந்து சிமெண்ட் 1.30
34  அப்புக்குட்டி சந்து சிமெண்ட் 7.00
35 ஆழ்வான்கோவில் சந்து சிமெண்ட் 5.20
36  விஸ்வநாதர் காலனி சிமெண்ட் 45.00
37  வினை தீர்த்த விநாயகர் கோவில் தெரு மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் சிமெண்ட் 13.50
சிப்பம்-5 11.01.2021
38 முக்கண்ணர் தெரு தார் 20.00 10.02.2021 10.02.2021 பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
39 முத்துக்கண்ணன் நகர் தார் 35.00
40  தாலுக்கா ரோடு தார் 15.00
41 பெரியார் காலனி தார் 18.00
42  அறிஞர் அண்ணா ஏ.ஆர்.ஆர் பள்ளி ரோடு (ஏ.ஆர்.ஆர்.) தார் 24.00
43  சிட்டி யூனியன் வங்கி முதல் பெரிய தெரு முடிய தார் 30.00
44 துக்காம்பாளையத் தெரு தார் 32.00
45 கர்ணகொல்லை தெரு தார் 25.00
சிப்பம்-6
46 பாணாதுறை தெற்கு தார் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 20557/2020/இ3  நாள் 14.12.2020 The Principal Chief Engineer, O/o.CM, Chennai Proc.Roc.No.23659/2020-21/DO2 dt.22.12.2020 33.00 11.01.2021 10.02.2021 10.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
47 பாணாதுறை சன்னதி தார் 8.00
48  மோதிலால் தெரு தார் 57.00
49 பாரத் நகர், பாரத் நகர் குறுக்கு ரோடு தார் 42.00
50 பொன்னுசாமி நகர் தார் 15.00
51 சாஸ்திரா கல்லூரி சாலை தார் 15.00
52  காந்தி நகர் 1 மற்றும் 2 குறுக்கு சாலை தார் 28.00
சிப்பம்-7
53 ‘ஶ்ரீநகர் காலனி 1வது குறுக்கு சாலை தார் 60.00 11.01.2021 17.02.2021 17.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
54  செந்தில்நாதன் நகர் மற்றும் 1வது குறுக்கு சாலை தார் 49.00
55 ஆரோக்கியசாமி நகர் தார் 15.00
56  சரோஜினி நகர் தார் 18.00
57  சாமி நகர் மற்றும் 1வது குறுக்கு தெரு தார் 20.00
58 ராகவேந்திரா நகர் தார் 35.00
சிப்பம்-8
59  செக்காங்கன்னி மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் தார் 57.00 10.02.2021 10.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
60 காளியம்மன் கோவில் தெரு மற்றும் காளியம்மன் கோவில் (உல்லிக்கான் சந்திப்பு அருகில்) தார் 15.00
61  சர்ச் ரோடு தார் 20.00
62  சாந்தி நகர் மற்றும் குறுக்கு சாலைகள் தார் 60.00
63 திருநாராயணபுரம் தார் 35.00
64  ஹாஜியார் தெரு தார் 10.00
சிப்பம்-9
65  60 அடி சாலை மற்றும் குறுக்கு தெரு (கக்கன் காலனி) தார் 22.00 11.01.2021 16.02.2021 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
66 நாகேஸ்வரன் தெற்கு தார் 42.00 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
67 நாகேஸ்வரன் மேற்கு தார் 30.00  16.02.2021 ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
68 நாகேஸ்வரன் சன்னதி தார் 20.00 16.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
69 s காந்தியடிகள் சாலை முதல் காளியம்மன் கோவில் மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் தார் 49.00 WMM  முன்னேற்றத்தில் உள்ளது
70 செல்வ சாரங்கபாணி தெரு தார் 19.00 16.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
71  துவரங்குறிச்சி நடுத் தெரு தார் 15.00 16.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
சிப்பம்-10
72  ஏ.ஆர்.ஆர். ரோடு தார் 42.00 11.01.2021 16.02.2021 16.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
73  கவரை தெரு தார் 24.00
74  ராமசாமி கோவில் மேல மற்றும் கீழ வீதி தார் 43.10
75  கொத்தன் ஒத்தை தெரு, குறுக்கு தெருக்கள் தார் 32.50
76 சௌராஷ்டிரா நடுத் தெரு தார் 23.40
77  சடச்சாயி மடத்து தெரு மற்றும் குறுக்கு தெரு (கண்மணி தேவி நகர்) தார் 35.00
சிப்பம்-11
78 சௌராஷ்டிரா புதுத் தெரு தார் 24.00 11.01.2021 23.02.2021 23.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
79 சௌராஷ்டிரா பெரிய தெரு தார் 25.70
80  அய்யங்கார் தெரு தார் 25.80
81  சீத்தா ரெட்டித் தெரு தார் 35.00
82  காசி விஸ்வநாரத் கிழக்கு மற்றும் குறுக்கு தெருக்கள் (காசிராமன் தெரு) தார் 17.95
83  ஜெகநாத பிள்ளையார் கோவில் கிழக்கு தெரு மற்றும் குறுக்கு தெரு (பஞ்சுகார தெரு மற்றும் குறுக்கு சாலை (அழகப்பன் தெரு) தார் 31.55
84 ராமகிருஷ்ணா நகர் 1, 2, முத்துகிருஷ்ணன் நகர் மற்றும் குறுக்கு சாலை தார் 40.00
சிப்பம்-12 நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 20557/2020/இ3  நாள் 14.12.2020 The Principal Chief Engineer, O/o.CM, Chennai Proc.Roc.No.23659/2020-21/DO2 dt.22.12.2020
85 லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரோடு தார் 65.00 11.01.2021 10.02.2021 10.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
86 நாச்சியார் கோவில் வழிநடப்பு தார் 45.00
87 சீனிவாசா நகர் தார் 45.00
88 இளங்கா நகர் குறுக்கு சாலை (நாதன் நகர்) தார் 45.00
சிப்பம்-13
89 வடக்கு மாதப்பா தெரு சிமெண்ட் 10.00 11.01.2021 10.02.2021 10.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
90 ஜான் செல்வராஜ் நகர்-1 சிமெண்ட் 35.00
91 ஜான் செல்வராஜ் நகர்-2 சிமெண்ட் 20.00
92 உல்லிக்கான் தெரு சிமெண்ட் 12.00
93 கஸ்தூரிபாய் ரோடு சிமெண்ட் 10.00
94  வட்டி குருக்கள் தெரு சிமெண்ட் 25.00
சிப்பம்-14
95 ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக பின்புறம் சிமெண்ட் 25.00 11.01.2021 16.02.2021 16.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
96 பெருமாண்டி தெற்கு தெரு தார் 37.00
ஆகக் கூடுதல் 2562.00
திட்டத்தின் பெயர் பணியின் பெயர் நிர்வாக அனுமதி தொழில்நுட்ப அனுமதி மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. இலட்சத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நாள் பணியின் தற்போதைய நிலை செலவினம்
15வது மத்திய நிதிக்குழு (Tied Grant) முதல் தவணை நிதி
1  பாண்டிகுட் V2O 43.92 09.02.2021 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதும் பெறப்படவில்லை. மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி 16.07.2021 அன்று கோரப்பட்டுள்ளது.
2 .  டீசில்ட்டிங் ஆட்டோ -2 எண்ணிக்கை 30.35 9.2.2021  26.02.2021 அன்று ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் வரப்பெற்றுள்ளது.  மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவேண்டும்.
3 வலையபேட்டை நீருந்து நிலையம் 200 கே.வி.ஏ., 440 வோல்ட் ஜெனரேட்டர் 82/2020 23.00 9.2.2021 09.02.2021 09.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
4 , பவர் சப்ளை பேனல் போர்டு, ஏ.சி.பி., 3 நெ., எம்.சி.சி.பி.-9 நெ.,  குடிதாங்கி பழைய கிணறு பஸ்பர் அறை 83/2020 24.00 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது
5 குடிதாங்கி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் சிறுபாலம் அமைத்தல் 80/           2020-21 22.25 26.02.2021 26.02.2021 26.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
6 உயிரி  செயலாக்க மையம் இரண்டாம் தரம் பிரிக்கும் டிராமில் 78/          2020-21 23.50 26.02.2021 நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க. எண் 1894/2020/தி3, நாள் 26,05,2021ல் ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சியிலிருந்து ட்ராமெல் கும்பகோணம் நகராட்சிக்கு வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
7 மேலக்காவேரி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி வளாகத்தில் சுற்றுச் சுவர் அமைக்கும் பணி 79/          2020-21 18.50 26.02.2021 26.02.2021 26.02.2021ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 185.52