குடிநீர் விநியோகம்

ஆதாரம் கொள்ளிடம் ஆறு
அமைவிடம் குடிதாங்கி
தொலைவு 14 கி.மீ.
தொடங்கப்பட்ட நாள் 1969  பழைய து

2003 புதியது

கொள்ளளவு   பழையது 6.00 எம்.எல்.டி

புதியது 13.00 எம்.எல்.டி

வடிவமைப்பு  (மக்கள் தொகை இலக்கீடு) 140113
தலைமை நீரேற்று நிலைய நீரூறுஞ்சும் கிணறு 5 எண்ணிக்கை (பழையது)

3 எண்ணிக்கை (புதிய)

குடிநீர் விநியோகம் 1  எண்ணிக்கை

 

நீர் ஆதாரக் கிணறு 1 எண்ணிக்கை (பழையது)

1 எண்ணிக்கை (புதியது)

ஆழ்துளை கிணறு 5 எண்ணிக்கை பழையது
மேல்நிலை நீர்த் தேக்கத் தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின்  கொள்ளளவு
பழைய பேருந்து நிலையம் 9.00 லட்சம் லிட்டர்
ஶ்ரீ நகர் காலனி 9.00 லட்சம் லிட்டர்
பேட்டை-1 4.50 லட்சம் லிட்டர்
பேட்டை-2 7.50 லட்சம் லிட்டர்
மேலக்காவேரி-1 10.00 லட்சம் லிட்டர்
மேலக்காவேரி-2 2.50 லட்சம் லிட்டர்
இளங்கா நகர் 4.50 லட்சம் லிட்டர்
சீனிவாசா நகர் 10.00 லட்சம் லிட்டர்
காமராஜ் மார்க்கெட் 10.00 லட்சம் லிட்டர்
மாட்டுக்கொட்டகை-1 10.00 லட்சம் லிட்டர்
மாட்டுக்கொட்டகை-2 5.00 லட்சம் லிட்டர்
மணிக்கூண்டு 1.00 லட்சம் லிட்டர்
ஏ.ஆர்.ஆர். ரோடு 5.00 லட்சம் லிட்டர்
மொத்தம் 88.00 லட்சம் லிட்டர்
குடிநீர் விநியோக மண்டலங்கள் 13
பிரதானக் குழாய் நீளம் 20.36 கி.மீ.
விநியோகக் குழாய் நீளம் 167.019 கி.மீ.
பொதுக் குழாய்களின் எண்ணிக்கை 682
மின்னாக்கி
உந்து திறன் விபரம்  
தலைமை நீரேற்று நிலையம் 16.00 மில்லியன் லட்சம் லிட்டர்
உள்ளூர் நீர் ஆதாதரங்கள்
மொத்தம் 16.00 மில்லியன் லட்சம் லிட்டர்
  114 நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு
குடிநீர் விநியோக முறை    தினசரி
சிறு மின் விசை பம்பு 10 எண்ணிக்கை
ஆழ்துளை கிணநுடன் கூடிய கை பம்பு 22 எண்ணிக்கை
திறந்தவெளி கிணறு
குடிநீர் விநியோக லாரிகளின் எண்ணிக்கை
குடிநீர் வீட்டிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை-13455
குடியிருப்பு 13165
குடியிருப்பு அல்லாதது 290
நிறுவனங்கள்
மொத்தம் 13455
குடியிருப்புகளுக்கான வைப்புத் தொகை 2000
குடியிருப்பு அல்லாதவைகளுக்கான வைப்புத் தொகை 4000
நிறுவனங்களுக்கான வைப்புத் தொகை
பயனீட்டுக் கட்டணம்

குடியிருப்பு

600
குடியிருப்பு அல்லாத இனங்கள் 900
நிறுவனங்கள்