உதவி மையம்

காவல் துணைக்ண்காணிப்பாளர்   –    0435-2403241

காவல் நிலையங்கள்

 

கிழக்கு காவல் நிலையம், திருவிடைமருதுர் ரோடு 0435-2403244
மேற்கு காவல் நிலையம், பொற்றாமரை தெற்கு 0435-2420150
தாலுக்கா காவல் நிலையம், கும்பகோணம் 0435-2422274
மகளிர் காவல் நிலையம், நால்ரோடு, கும்பகோணம் 0435-2403291

 தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு நிலையம், கும்பகோணம் 0435-2460101