நகராட்சி அலுவலகம் - திருவண்ணாமலை

UGSS Treatment Plant

MCC - Tiruvannnamalai

previous arrow
next arrow
Slider
குளித்தலை நகரம் 17.5.1994 அன்று GO Ms.No.127 இன் படி நகராட்சி 
தரம் III ஆக தரம் உயர்த்தப்பட்டது, இப்போது 22.5.1998 தேதியிட்ட 
GO(MS) எண்.85 MA & WS துறையின்படி 22.5.98 முதல் இரண்டாம்
 தர நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. . நகரத்தின் 
பரப்பளவு 11.16 ச.கி.மீ. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி
 தற்போதைய மக்கள் தொகை 27910. நகராட்சி 24 வார்டுகளாக
 பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 24 வார்டுகளில் 12 வார்டுகள்
 பொதுவானவை இதில் 2 வார்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 
மீதமுள்ள 12 வார்டுகளில் 2 வார்டுகள் ஒதுக்கப்பட்ட பெண்கள். 
மொத்த சாலைகளின் நீளம் 32.358 கி.மீ. தினசரி இருமுறை 
தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. குளித்தலை
காவிரி ஆற்றின் கரையில் உள்ளதால் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு 
இல்லை

Contact Address

திரு ப.சுப்புராம்,

நகராட்சி ஆணையாளர்

நகராட்சி அலுவலகம்

10, பழைய ஆஸ்பத்திரி கடைத் தெரு,

குளித்தலை 639104

தொலை பேசி :04323-2222951

இ-மெயில் : commr.kulithalai@tn.gov.in

 

 

 


ePay

The new website https://tnurbanepay.tn.gov.in has been created by incorporating All municipalities and Corporations across Tamilnadu, except Chennai by providing facilities pay tax for asset, drinking water, housing, sewerage and lease categories, and providing birth certificates on-line.

Visit Website 

Municipality at a Glance

 • General
  District  : Tiruvannamalai
  Region   : Vellore Region
  State       : TamilNadu
 • Area
  Total     : 13.64 Sq.Kms
 • Population
  Total     : 145278
  Male      :  72406
  Female :  72872

Quick Links

Read More…

Citizen

Citizen Corner

Quick Links

Quick Links

Places of Interest