மருத்துவமனைகள்

 

S.No. Hospital Name Address
1. SANA HOSPITEL KAMBAR STREET, KOOTHANALLUR
2. AL AMAN HOSPITEL HOSPITAL ROAD, KOOTHANALLUR
3. GOVERNMENT HOSPITEL HOSPITAL ROAD, KOOTHANALLUR
4. URBAN PRIMARY HEALTH CENTRE BIG STREET, KOOTHANALLUR