பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ந. சந்திரசேகர் நகராட்சி பொறியாளர்
2 கே. மதுசூதனன் இளநிலை பொறியாளர்
3 வி.செந்தில் (எ) கிருஷ்ணமூர்த்தி மின் கம்பி உதவியாளர்
4 பி.சிவராமன் பிட்டர்